O nas

Jesteśmy szeroką koalicją osób współtworzących ruchy antynuklearne i antywęglowe, organizujących obozy klimatyczne w Nadrenii i Łużycach, broniących puszczy Hambacher Forst przed wycinką w celu powiększenia kopalni odkrywkowej, a także działających m.in. w oddolnych i obywatelskich inicjatywach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, w dużych organizacjach ekologicznych i w lewicowych grupach politycznych. Tym, co nas łączy, jest przekonanie, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Decydujemy się na akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa, wykraczającą poza dotychczasowe formy protestów, by podkreślić konieczność podjęcia rzeczywistych, skutecznych i natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu. Tutaj znajdziecie listę organizacji, które odpowiedziały na nasze wezwanie do działania.

Skontaktuj się z organizatorami (w j. angielskim lub niemieckim):
Kwestie ogólne: info@ende-gelaende.org (pobierz klucz PGP)
Materiały informacyjne: mobimaterial@ende-gelaende.org (pobierz klucz PGP)
Spotkania informacyjne: veranstaltungen@ende-gelaende.org
Szkolenia z udziału w akcjach bezpośrednich: aktionstrainings@ende-gelaende.org (pobierz klucz PGP)
Organizacja autokarów: busmobi@ende-gelaende.org
Autokary z Polski, informacje o akcji w języku polskim: eg2016polska@gmail.com
Mobilizacja międzynarodowa: international@ende-gelaende.org (download PGP-Key)
Prasa: presse@ende-gelaende.org (download PGP-Key)
Finanse: finanzen@ende-gelaende.org (pobierz klucz PGP)
Mobilizacja: mobi@ende-gelaende.org
Strona internetowa: redaktion@ende-gelaende.org (pobierz klucz PGP)
Kwestie techniczne związane ze stroną internetową: admin@ende-gelaende.org
Zespół ds. walki z represjami: legalteam@ende-gelaende.org
Zespół ds. organizacji akcji: endegelaende_aktion@riseup.net (pobierz klucz PGP)
Newsletter: newsletter@ende-gelaende.org

Kontakt z zespołem ds. walki z represjami 2015
W dalszym ciągu nie mamy sygnałów, by policja, prokuratura czy adwokaci koncernu RWE kontaktowały się z uczestnikami blokady, która miała miejsce w sierpniu zeszłego roku. Jeśli macie informacje na ten temat, skontaktujcie się z nami (antirrr@riseup.net).