Uzgodnienia dotyczące akcji

W dniach 13–16 maja 2016 roku razem z wieloma innymi osobami weźmiemy udział w aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego, których celem jest spowodowanie znaczącej przerwy w pracy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Łużycach (Niemcy). Naszą obecnością w pobliżu kopalni i na jej terenie, przy przenośnikach taśmowych, przy wejściu, wokół koparek i innych elementów infrastruktury technicznej oraz na nich zamierzamy zmusić operatora kopalni, firmę Vattenfall, do wstrzymania prac.

Stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu wydobywaniu i spalaniu węgla, które jest jedną z najważniejszych przyczyn zmian klimatycznych i ich dramatycznych konsekwencji. Mając na uwadze, jak naglącym problemem jest kryzys klimatyczny, uważamy za konieczne i uzasadnione, aby posunąć się o krok dalej – od publicznych demonstracji po obywatelskie nieposłuszeństwo.

regenschirme_schmall

Wybraną przez nas formą działania jest ogłoszona publicznie, masowa blokada, która oferuje szereg opcji uczestnictwa. Przy wyborze tej formy akcji kierowaliśmy się sukcesem, jakim zakończyła się zorganizowana przez nas okupacja kopalni odkrywkowej w Nadrenii w 2015 roku. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od tego, czy ma doświadczenie uczestniczenia w podobnych protestach: Jedna grupa aktywistek i aktywistów zejdzie do wyrobiska, aby zablokować pracę koparek i innych elementów infrastruktury technicznej; inna zablokuje dostarczanie węgla do elektrowni. Jeszcze inna grupa będzie demonstrować w pobliżu krawędzi wyrobiska. Ponadto, w weekend odbędzie się nasza oficjalna, energiczna i kolorowa demonstracja, w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby chcące protestować w sposób zgodny z prawem.

Na blokadę zabierzemy worki wypełnione sianem, styropian i dmuchane materace, aby zapewnić jej uczestnikom możliwie wygodne warunki. Przy użyciu różnorodnych banerów, przedmiotów o symbolicznym znaczeniu oraz plakatów zwrócimy uwagę na liczne niszczycielskie skutki wydobycia i spalania węgla. Znaki drogowe przedstawiające wyburzone miasteczka i wsie będą na przykład uwypuklać niszczenie siedlisk ludzkich i kultury przez przemysł wydobywczy; inne symbole będą przedstawiać mieszkańców różnych części świata, których zmiana klimatu zmusza do opuszczenia swoich krajów. Wiatraki będą symbolizować alternatywę dla energii pochodzącej z paliw kopalnych, a sadząc w wyrobisku kopalni kwiaty i inne rośliny, chcemy zaprotestować przeciwko degradacji żyznej ziemi uprawnej przez wydobycie węgla.

Będziemy zachowywać się w sposób spokojny i opanowany. Nie będziemy prowokować eskalacji. Nie będziemy narażać nikogo na niebezpieczeństwo.  Będziemy blokować i okupować teren własnymi ciałami, ale nie będziemy przy tym niszczyć ani uszkadzać żadnych urządzeń ani infrastruktury. Będziemy przechodzić przez kordony i bariery ustawione przez policję i ochronę kopalni albo je omijać i nie będziemy reagować na prowokacje. Nasza akcja będzie odzwierciedlać nasze wartości: różnorodność, kreatywność i otwartość. Nasza akcja nie jest skierowana przeciwko personelowi firmy Vattenfall ani funkcjonariuszom policji. Naszym najważniejszym priorytetem będzie bezpieczeństwo aktywistek i aktywistów uczestniczących w proteście oraz pracowniczek i pracowników kopalni. Będziemy należycie przygotowani do wkroczenia na teren akcji, w tym do zejścia na dół wyrobiska oraz w pobliże przenośników taśmowych.

weg

Wywodzimy się z różnych ruchów społecznych i mamy zróżnicowane poglądy polityczne. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za powodzenie naszej akcji. W trakcie akcji zamierzamy zadbać o to, by sytuacja była jasna dla wszystkich uczestniczących, a uczestnicy i uczestniczki akcji będą się wzajemnie wspierać. W celu przygotowania się do blokady odbędziemy uprzednie szkolenie. Deklarujemy solidarność ze wszystkimi, którzy przeciwstawiają się dewastacji klimatu przez elektrownie zasilane węglem oraz zmagają się ze społecznymi i ekologicznymi skutkami produkowania energii z paliw kopalnych. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom wykorzystania protestów przeciwko wydobyciu węgla do promowania idei reakcyjnych lub nacjonalistycznych.